JOIN OUR TEAM

We are looking for next years team leaders for our different departments! If you are interested in gaining leadership experience in a fast paced, fun and rewarding student organization, send in your application!
Align Racing UiA is a student organization that thrives on putting learning into practice, allowing students to experience how it is to develop and drift a racing team with all its respective departments. By being a leader in Align Racing UiA, you get a unique opportunity to lead a team of engaged and talented students in an interdisciplinary team, while gaining valuable experience for your future!

Leder for HR-avdelingen

Align Racing UiA søker leder for HR til teamet 2019/2020.

Arbeidsoppgaver:

 • Leder av HR gruppen
 • Bemanning
 • Medarbeidersamtaler
 • Coaching og motivering av medlemmer og ledere
 • Koordinering og tilrettelegging av arbeidsoppgaver
 • Konflikthåndtering

Kvalifikasjoner som ønskes:

 • Lytter til andre – Interesse for hvordan arbeidsmiljøet kan kontinuerlig forbedres
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Ledererfaring ønskes
 • Kvalitetsbevisst
 • Interesse for HR-faget
 • Målrettet

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Forståelse og interesse for hvordan HR kan forbedre arbeidsmiljøet
 • Strukturert og ansvarsfull
 • Jobber godt i team
 • Ønske å lære, motivere og engasjere
 • Liker å ta utfordringer
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Motiverende

Align Racing UiA tilbyr:

 • Spennende og utfordrende læringsmiljø
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver tverrfaglig miljø

Unik mulighet i et av landets tre FS-lag
Vi oppfordrer alle til å søke uansett studie eller forkunnskaper. Hovedfokuset vårt er på engasjerte og motiverte studenter.

Er dette noe du interesserer deg for eller vite mer om? Kontakt Therese Aarstad for mer informasjon. Søknad sendes til recruiting@alignracing.no

Leder for IT-avdelingen

Align Racing UiA søker leder for IT til teamet 2019/2020.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide med forbedringer av IT løsninger
 • Tilrettelegge og koordinere for arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for utvikling og implementering av IT-strategier
 • Motivator
 • Ansvarlig for administrative oppgaver

Kvalifikasjoner som ønskes:

 • Må ha grunnleggende IT kunnskaper
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Ønskelig med erfaring med servere og databaser
 • Ønskelig med ledererfaring
 • Kvalitetsbevisst
 • Målrettet
 • Kreativ

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Forståelse og interesse for IT-systemer
 • God arbeidsmoral
 • Strukturert og ansvarsfull
 • Jobber godt i team
 • Ønske om å lære, motivere og engasjere
 • Selvstendig
 • Positiv
 • Løsningsorientert
 • Kvalitetsbevisst

Align Racing UiA tilbyr:

 • Spennende og utfordrende læringsmiljø
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver tverrfaglig miljø
 • Unik mulighet i et av landets tre FS-lag

Er dette noe du interesserer deg for eller vite mer om? Kontakt Therese Aarstad for mer informasjon. Søknad sendes til recruiting@alignracing.no

Leder for markedsføringsavdelingen

Align Racing UiA søker leder for markedsførig til teamet 2019/2020.

Arbeidsoppgaver:

 • Leder for markedsføringsavdelingen
 • Fremme organisasjonen eksternt
 • Ansvarlig for utvikling og implementering av markedsføringsstrategier
 • Videreutvikle omdømmet til Align Racing UiA
 • Ansvarlig for digitale medier
 • Koordinere og tilrettelegge for arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner som ønskes:

 • Interesse for digital markedsføring og kommunikasjon
 • Gjerne erfaring med markedsføring på digitale flater
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Ledererfaring ønskes.
 • Kvalitetsbevisst
 • Målrettet

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Forståelse og interesse for hvordan markedsføring planlegges og iverksettes
 • God arbeidsmoral
 • Motiverende
 • Løsningsorientert
 • Strukturert og ansvarsfull
 • Jobber godt i team
 • Ønske om å lære, motivere og engasjere
 • Selvstendig

Align Racing UiA tilbyr:

 • Spennende og utfordrende læringsmiljø
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver tverrfaglig miljø
 • Unik mulighet i et av landets tre FS-lag

Er dette noe du interesserer deg for eller vite mer om? Kontakt Therese Aarstad for mer informasjon. Søknad sendes til recruiting@alignracing.no

HR-konsulenter

Align Racing UiA søker kandidater til stilling som HR-konsulenter til 2018/2019 teamet.

Noen av arbeidsoppgavene:

 • Administrative oppgaver
 • Samtaler og veiledning
 • Personalsaker
 • Kunnskapsoverføring
 • Organisere interne arrangement for Align Racing
 • Planlegging og organisering
 • Rekruttering

Kvalifikasjoner som ønskes:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Flink til å lytte
 • Strukturert
 • Hjelpsom
 • Liker å jobbe i team
 • Kreativ

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Engasjement
 • Lærevillig
 • Ønske om å bidra til et bedre sosialt miljø
 • Ønske om å lære
 • Jobber godt i team

Align Racing UiA tilbyr:

 • Spennende og utfordrende læringsmiljø
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver tverrfaglig miljø

Vi oppfordrer alle til å søke uansett studie eller forkunnskaper. Hovedfokuset vårt er på engasjerte og motiverte studenter.

Er dette noe du interesserer deg for eller vite mer om? Kontakt recruiting@alignracing.no
For mer informasjon. Søknad fylles ut på denne linken: apply.alignracing.no

IT-konsulenter

Align Racing UiA søker IT-konsulenter til teamet 2019/2020.

Noen av arbeidsoppgavene:

 • Videreutvikle og vedlikeholde alignracing.no
 • Effektivisere nettsiden
 • Tenke kreativt
 • Koordinere arbeid på intranett
 • Utvikle verktøy for intranett

Kvalifikasjoner som ønskes:

 • Må ha basic IT kunnskaper
 • Flink å kommunisere med andre
 • Grunnleggende forståelse av .NET, PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript eller liknende

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Positiv
 • Engasjert
 • Løsningsorientert
 • Ønske om å lære
 • Jobber godt i team

Align Racing UiA tilbyr:

 • Spennende og utfordrende læringsmiljø
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver tverrfaglig miljø

Vi oppfordrer alle til å søke uansett studie eller forkunnskaper. Hovedfokuset vårt er på engasjerte og motiverte studenter.

Er dette noe du interesserer deg for eller vite mer om? Kontakt recruiting@alignracing.no
For mer informasjon. Søknad fylles ut på denne linken: apply.alignracing.no

Markedsførings-konsulenter

Align Racing UiA søker markedsførings-konsulenter til teamet 2019/2020.

Noen av arbeidsoppgavene i avdelingen:

 • Kontinuerlig evaluere og kvalitetssikre Align Racing UiA
 • Videreutvikle budskapet og hva Align Racing UiA er
 • Arbeide med de ulike målgruppene
 • Hjelpe de andre i teamet med deres arbeidsoppgaver
 • Publisere innhold på sosiale medier
 • Skape innhold og historie for Align Racing UiA
 • Promotere Align Racing UiA til sponsorer og studenter
 • Rapportering til leder for markedsføring

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Kunnskap innen markedsføring ønskes
 • Ha noe kjennskap til Facebook Business Manager, Google Analytics og andre analyseverktøy er ønskelig, men ikke et krav
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode engelskkunnskaper kan være en fordel
 • Interesse og forståelse for kommunikasjon

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Kvalitetsbevisst
 • Detaljorientert
 • Løsningsorientert
 • Jobber godt i team
 • Ønske om å lære
 • Engasjement

Align Racing UiA tilbyr:

 • Spennende og utfordrende læringsmiljø
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver tverrfaglig miljø
  Unik mulighet i et av landets tre FS-lag

Vi oppfordrer alle til å søke uansett studie eller forkunnskaper. Hovedfokuset vårt er på engasjerte og motiverte studenter.

Er dette noe du interesserer deg for eller vite mer om? Kontakt recruiting@alignracing.no
For mer informasjon. Søknad fylles ut på denne linken: apply.alignracing.no

Medlemmer til medieproduksjon

Align Racing UiA søker medlemmer til medieproduksjon for 2019/2020 teamet.

Noen av arbeidsoppgavene:

 • Produksjon og redigering av foto- og videomateriale
 • Grafisk design
 • Hjelpe de andre i teamet med deres arbeidsoppgaver
 • Skape innhold og historie for Align Racing UiA
 • Promotere Align Racing UiA til sponsorer og studenter
 • Rapportering til leder for markedsføring

Kvalifikasjoner som ønskes:

 • Interesse og forståelse for produksjon av video, foto og/eller grafisk materiale
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Noe kunnskap innen markedsføring ønskes
 • Ønskelig med kjennskap til Adobe Creative Cloud
 • Ha noe kunnskaper om medieproduksjon

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Kvalitetsbevisst
 • Detaljorientert
 • Løsningsorientert
 • Jobber godt i team
 • Ønske om å lære
 • Engasjement

Align Racing UiA tilbyr:

 • Spennende og utfordrende læringsmiljø
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver tverrfaglig miljø

Vi oppfordrer alle til å søke uansett studie eller forkunnskaper. Hovedfokuset vårt er på engasjerte og motiverte studenter.

Er dette noe du interesserer deg for eller vite mer om? Kontakt recruiting@alignracing.no
For mer informasjon. Søknad fylles ut på denne linken: apply.alignracing.no

Prosjektstyringskonsulenter

Align Racing UiA søker prosjektstyringskonsulenter, for teamet 2019/2020.

Noen av arbeidsoppgavene:

 • Utarbeide et prosjektstyringsverktøy som blir spesialtilpasset for Align Racing UiA
 • Jobber tett med IT avdelingen for digitalisering og effektivisering av prosesser. Samt
  samarbeid for lage en felles plattform.
 • Planlegging og tilrettelegging av arbeidsoppgaver
 • Rapportere til prosjektleder og teknisk leder
 • Samarbeide med alle avdelinger

Kvalifikasjoner som ønskes:

 • Fordel om man har erfaring med prosjektstyringsverktøy, men er ikke et krav.
 • Strukturert og presis
 • Effektiv

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Flink å kommunisere med andre
 • Jobber godt i team, men også selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Ønske om å lære
 • Liker å ta utfordringer
 • Kunne se ting helhetlig

Align Racing UiA tilbyr:

 • Spennende og utfordrende læringsmiljø
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver tverrfaglig miljø

Vi oppfordrer alle til å søke uansett studie eller forkunnskaper. Hovedfokuset vårt er på engasjerte og motiverte studenter.

Er dette noe du interesserer deg for eller vite mer om? Kontakt recruiting@alignracing.no
For mer informasjon. Søknad fylles ut på denne linken: apply.alignracing.no

Sjåfører

Align Racing UiA søker sjåfører for teamet 2019/2020.

Noen av arbeidsoppgavene:

 • Kjøre bilen på konkurranser og andre arrangementer
 • Fokusere på trening og forbedring av egne ferdigheter
 • Være tilgjengelig for å kjøre bilen, også i helger og ferier
 • Bidra til produksjon av bilen etter sjåførenes preferanser

Kvalifikasjoner som ønskes:

 • Førerkort for bil
 • Ønskelig med erfaring med å kjøre Gokart

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Jobber godt i team
 • Ønske om å lære
 • Engasjement

Align Racing UiA tilbyr:

 • Spennende og utfordrende læringsmiljø
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver tverrfaglig miljø

Vi oppfordrer alle til å søke uansett studie eller forkunnskaper. Hovedfokuset vårt er på engasjerte og motiverte studenter.

Er dette noe du interesserer deg for eller vite mer om? Kontakt recruiting@alignracing.no
For mer informasjon. Søknad fylles ut på denne linken: apply.alignracing.no

Medlemmer til teknisk avdeling

Align Racing UiA søker medlemmer til teknisk avdeling for 2019/2020 teamet.

Noen av arbeidsoppgavene:

 • Rapportering til ansvarlig avdelingsleder
 • Designe, velge konsept og produsere ny FS-bil
 • Jobbe sammen med et tverrfaglig team
 • Sette seg inn i og forstå reglene for å bygge FS-bil

Kvalifikasjoner som ønskes:

 • Bør ha engasjement til produsering av ny FS-bil
 • Ønskelig med kunnskaper innen elektronikk, motor, hjuloppheng, ramme.
 • Kunne jobbe på MIL-kontoret på campus Grimstad

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Kunne kommunisere godt på tvers av grupper innad i teamet
 • Arbeidsvillig
 • Positiv
 • Selvstendig
 • Ønske å lære
 • Liker å ta utfordringer
 • Løsningsorientert

Align Racing UiA tilbyr:

 • Spennende og utfordrende læringsmiljø
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver tverrfaglig miljø

Vi oppfordrer alle til å søke uansett studie eller forkunnskaper. Hovedfokuset vårt er på engasjerte og motiverte studenter.

Er dette noe du interesserer deg for eller vite mer om? Kontakt recruiting@alignracing.no
For mer informasjon. Søknad fylles ut på denne linken: apply.alignracing.no

Økonomi-konsulenter

Align Racing UiA søker økonomi-konsulent til teamet 2019/2020.

Noen av arbeidsoppgaver:

 • Ha overblikk over budsjett og regnskap
 • Skaffe sponsorer
 • Være kontaktperson for en av de tekniske avdelingene
 • Lage oversikt over alt av fond og hvilke av disse som krever sluttraport
 • Ansvar for å skaffe oversikt over hva vi kan få igjen av mva. Inkludert hovedansvar for å
  få sendt inn søknaden til dette
 • Følge med på når kontrakter går ut
 • Bestillingsansvarlig
 • Sjekke at deleskjema er blitt brukt/at undersøkelser om pris er utført
 • Være i kontakt med både gjeldende og potensielle sponsorer
 • Utvikle sponsor skriv
 • Lage sponsorpakker i samarbeid med markedsføringsavdeling
 • Rapportere til leder for økonomi

Kvalifikasjoner som ønskes:

 • God økonomisk forståelse
 • Ansvarsfull
 • Ryddig og organisert
 • Pålitelig og lojal
 • Kunne kommunisere godt
 • Flink å skrive, bla. formelle søknader osv.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Personlige egenskaper som vektlegges:
 • Være komfortabel med å snakke med andre i telefon
 • God arbeidsmoral
 • Kunne se ting helhetlig
 • Fornuftig
 • Jobber godt i team

Align Racing UiA tilbyr:

 • Spennende og utfordrende læringsmiljø
 • Godt sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver tverrfaglig miljø

Vi oppfordrer alle til å søke uansett studie eller forkunnskaper. Hovedfokuset vårt er på engasjerte og motiverte studenter.

Er dette noe du interesserer deg for eller vite mer om? Kontakt recruiting@alignracing.no
For mer informasjon. Søknad fylles ut på denne linken: apply.alignracing.no

Align Racing UiA
John Lilletunsvei 9
4876 Grimstad
Norway

 +47 950 29 365
contact@alignracing.no

Privacy policy

Copyright @ 2019 Align Racing

Privacy policy


Copyright @ 2019 Align Racing